Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

penguinnn
0973 0127 500
Reposted fromcziczi cziczi vialoveveryone loveveryone
penguinnn
1117 50ef
penguinnn
4498 f3ce
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaSmerfMaruda SmerfMaruda

June 09 2015

penguinnn
5522 1ede
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamefir mefir
penguinnn
5271 145c
Reposted fromnyaako nyaako
penguinnn
5417 e75e
Reposted fromnyaako nyaako
penguinnn
2360 72b5
Reposted fromMorla Morla vialoveveryone loveveryone
2061 a0c9
Reposted fromclitoris clitoris viaSmerfMaruda SmerfMaruda
penguinnn
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSmerfMaruda SmerfMaruda

June 05 2015

penguinnn
8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viaharridan harridan

June 01 2015

1906 e9ed
Reposted frompuremindx puremindx vialoveveryone loveveryone
penguinnn
Reposted fromoll oll vialoveveryone loveveryone
penguinnn
4493 594c 500
Reposted fromfoods foods viazapominanie zapominanie
penguinnn
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viazapominanie zapominanie

May 24 2015

penguinnn
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viaSmerfMaruda SmerfMaruda
penguinnn
8550 c8ec
!

May 18 2015

penguinnn
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis vianowelovestory nowelovestory
penguinnn
0703 2b15 500
Reposted fromdonnerbart donnerbart vialoveveryone loveveryone

May 15 2015

penguinnn
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaharridan harridan
penguinnn
4273 dfcb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl